Cleaning Spray for Smartphone and Tablet - 200ML

    Deze combinatie bestaat niet.


    100-00035
    EAN 8054608900745


    Spray reinigingsmiddel voor Smartphone en Tablet schermen van de nieuwe generatie. Dit product is speciaal gemaakt voor een nauwkeurige, veilige en professionele reiniging. Gebruik dit product niet rechtstreeks op het te behandelen oppervlak maar op een doek, dan voorzichtig op het scherm.

    H222 + H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan barsten bij verwarming. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F.