ADJ Compressed Air - 400ML - Specialist Line

    Deze combinatie bestaat niet.


    100-00030
    EAN 8058773834324


    Product geschikt voor het verwijderen van stof en vuil bij moeilijk toegankelijke oppervlakken en apparatuur zoals toetsenborden, horloges, precisiemachines enz. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld en het te behandelen oppervlak niet warm heeft. Het product is ontvlambaar.

    H222 + H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan barsten bij verwarming. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C / 122°F.