Cleaning Foam - 400ML

    Deze combinatie bestaat niet.


    100-00026
    EAN 8058773834287


    Antistatische schuimreiniger voor grondige reiniging van kunststof onderdelen, schermen, computers en andere kantoorapparatuur. Het verwijdert vet, vuil en vlekken. Spuit het schuim op een absorberende doek en breng het aan op het te reinigen oppervlak . Het is uitermate belangrijk dat het schuim niet in contact komt met een of ander elektrisch component . Vermijd rechtstreeks spuiten op toetsenborden, TV's en andere apparaten met een gedeeltelijk open electrisch circuit.

    NL  H222 + H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan barsten bij verwarming. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C / 122 ° F.