Aero-Duster Compressed Air 400 ml

  Deze combinatie bestaat niet.


  100-00023
  EAN 8058773830821  Product geschikt voor het verwijderen van stof en vuil van moeilijk bereikbare oppervlakken en apparatuur zoals computertoetsenborden, horloges, precisiemachines, etc. Niet gebruiken op apparatuur onder stroom en/of  bijzonder heet. Het product is ontvlambaar.

  Veiligheidswaarschuwingen : 

  H222 + H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan barsten bij verwarming. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. - Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Houder onder druk: niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C / 122°F.